De 5 C's

Een communicatie-oplossing moet in onze optiek altijd voldoen aan de 5 C-formule die staat voor Coverage (dekking), Capacity (capaciteit), Cost (kosten), Control (controle) en Capabilities (mogelijkheden). We lichten graag toe waarom onze Push-to-Talk dienst hieraan voldoet.

Coverage

Onder Coverage verstaan we de dekking, die altijd moet voldoen aan de klantbehoeften. Als mobiele virtuele netwerkoperator (MVNO) voor missiekritische communicatie bieden wij Quality of Service met prioriteit op het landelijke T-Mobile netwerk. Het T-Mobile netwerk biedt met ruim 5000 masten de hoogste datacapaciteit en de beste landelijke 4G/4G+ dekking.

Capacity

Onder Capacity verstaan we dat het netwerk altijd voldoende capaciteit moet hebben om het verkeer ook bij congestie af te handelen. Onze Push-to-Talk dienst over het T-Mobile netwerk biedt Quality of Service door integratie in de core van het T-Mobile netwerk, waarbij de communicatie via een private verbinding loopt. Dankzij onze prioriteitsmodule hebben gebruikers bij escalaties die congestie kunnen veroorzaken voorrang op het T-Mobile netwerk.

Cost

Onder Cost verstaan we dat de kosten beheersbaar moeten zijn, zonder grote initiële investeringen in een netwerk en frequenties. Voor een vast bedrag per maand per gebruiker is groepscommunicatie met onze Push-to-Talk dienst gegarandeerd. Eindgebruikers hebben nooit te maken met onverwachte kosten.

Control

Het is belangrijk om in Control te zijn over de oplossing; het moet ontworpen zijn voor het specifieke gebruik. In ons geval ‘groepscommunicatie’. Onze totale Push-to-Talk oplossing is zo ontworpen dat groepscommunicatie end-to-end is ingericht. Van de connectiviteit van het netwerk tot de dienstverlening van onze business partners. In een totale dienst, waar wij samen met onze partners de controle over kunnen houden.

Capabilities

De communicatieoplossing moet vanzelfsprekend mogelijkheden (Capabilities) bieden die invulling geven aan de klantbehoeften en -wensen. Wij hebben onze Push-to-Talk zo ingericht dat gebruik van de dienst op devices altijd gewaarborgd wordt. Dankzij de inzet van Mobile Device Management worden verstoringen op de functionaliteiten vermeden, waardoor groepscommunicatie op basis van Push-to-Talk altijd mogelijk is.

Marja Dieben

Marja is werkzaam bij PrioCom als Sales Manager.

Deel deze pagina: