Nico Hortensius start bij PrioCom als manager Business Development voor OOV

Binnen dat domein is Nico zeer goed bekend. Hij werkte sinds 2007 vanuit zijn eigen bedrijf, Macato, binnen de OOV. Nico heeft voor de overheid naast zijn laatste functie als teamleider implementatie meldkamers een aantal andere functies in het veiligheidsdomein vervuld. Zo werkte bij bij het CIO-beraad voor gebruikersondersteuning C2000 en als projectmanager landelijke verbeteringen C2000 tussen 2010 en 2014. Vanuit zijn expertise zal Nico PrioCom vanaf november 2018 ondersteunen in het segment OOV en gelieerde partijen.