Ons DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie. Ze dragen bij aan onze unieke dienstverlening aan klanten.

Verbindend

Bewust kiezen wij voor verbinding met onze business partners. Wij kiezen voor een strategisch partnerschap tussen drie partijen: T-Mobile, de reseller en PrioCom. T-Mobile zorgt voor een betrouwbaar netwerk, de reseller borgt de klantspecifieke dienstverlening en PrioCom houdt de focus op de performance van het netwerk en verdere ontwikkeling van de Push-to-Talk applicatie. Deze focus in de onderlinge samenwerking biedt de klant uiteindelijk de beste dienstverlening. Wij verbinden ons met de markt. Wij kennen de processen bij de klant, weten wat er speelt en wat zij nodig hebben. Wij investeren in lange termijnrelaties met onze partners.

Deskundig

Wij beschikken over kennis en expertise van missiekritische communicatie. Wij weten wat daarbij komt kijken. Wat er nodig is. Wij delen deze kennis en adviseren onze klanten en business partners.

Dienstbaar

Wij stellen ons volledig ten dienst van de klant. Deze staat bij ons voor 100% centraal. Dat geldt zowel voor onze business partners als voor de eindklant, voor wie onze oplossingen uiteindelijk bedoeld zijn. Wij bieden onze oplossingen als totale dienst aan, waarbij onze klanten geheel ontzorgd worden. We adviseren, denken mee, leveren maatwerk en bieden full service (inclusief maatwerk op locatie). Wij zijn een professionele gespreks- en servicepartner voor onze klanten, op wie zij altijd kunnen rekenen.

Vernieuwend

PrioCom is vernieuwend. Onze positie als start-up MVNO in kritische communicatie in de gevestigde markt van mobiele operators is vernieuwend. De samenwerkingsconstructie met een mobiele operator en resellers voor proces- en missiekritische communicatie is vernieuwend. De Push-to-Talk oplossing die wij als complete dienst aanbieden op LTE is vernieuwend. Vernieuwend in plaats van innoverend. We zijn namelijk ook degelijk. Het gaat immers om bedrijfs- en missiekritische communicatie. Gedegen kennis en expertise is nodig. Bewezen technologie en betrouwbare partners. Vasthouden wat goed is en daarop doorontwikkelen. Zo pakken wij dat aan.

Continuïteit

Wij kiezen voor continuïteit. Onze klanten moeten kunnen rekenen op betrouwbare communicatie. Deze is immers dikwijls bedrijfs- of missiekritisch. Gebruikmakend van zowel bewezen technologie als nieuwe technologieën ontwikkelen wij nieuwe oplossingen die garant staan voor betrouwbare en toekomstvaste communicatie. Ook de inrichting van onze organisatie is gericht op continuïteit. Vanuit ons eigen kantoor beheren wij zelf onze oplossingen en (ontwikkel)processen. We hanteren een lange termijnvisie waarbij we streven naar een duurzame klantrelatie waarin wij optimale service en ontzorging bieden.

Angelo Bul

Angelo is General Manager van PrioCom.