Privacy Statement

PrioCom verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepassing

Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van PrioCom en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

PrioCom verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

PrioCom behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. PrioCom verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze eigen organisatie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat PrioCom na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. PrioCom gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren.